IELTS Speaking Part 3 Shopping: Bài mẫu chủ đề Mua sắm 1

Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Danh sách các câu hỏi thường gặp nhất trong IELTS Speaking Part 3 Shopping.

📚 Vocabulary

to look for something
/tuː lʊk fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). tìm kiếm một thứ gì đó
vocab
to give up
/tuː gɪv ʌp/
(verb). từ bỏ
vocab
to let something rot
/tuː lɛt ˈsʌmθɪŋ rɒt/
(verb). bỏ mặc cho thứ gì đó tự mục ruỗng
vocab
to put thoughts into something
/tuː pʊt θɔːts ˈɪntuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). cân nhắc, bỏ nhiều suy nghĩ vào một vấn đề nào đó
vocab
to make a decision
/tuː meɪk ə dɪˈsɪʒən/
(verb). đưa ra quyết định
vocab
to leech off
/tuː liːʧ ɒf/
(verb). bòn rút
vocab
to cover one's expenses
/tuː ˈkʌvə wʌnz ɪksˈpɛnsɪz/
(verb). chi trả cho các chi phí nào đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 3 topic Argument nhé!

Exercise 1:

1 Anh ấy đã dành cả buổi sáng để tìm quà cho vợ

=> He spent all morning

a gift for his wife

 

2 Hàng dài tới nỗi tôi phải từ bỏ việc mua đôi giày phiên bản giới hạn đó.

=> The line was so long that I have to

on buying that limited pair of shoes.

 

3 Nhớ ăn mấy cái rau củ đã mua nha, đừng để tụi nó thúi ra trong tủ lạnh như lần trước nha

=> Remember to eat the veggies you bought, don't

in the fridge like last time

 

4 Bà ấy đã cân nhắc rất nhiều về việc gửi con trai đi du học

=> She

sending her son to study abroad

 

5 Tôi đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ không mua cái ví đắt tiền đó vì tôi nghĩ rằng tôi cần phải dùng tiền cho những việc quan trọng hơn.

=> I

not to buy that expensive purse because I think I would need to allocate my money to better purposes.

 

6 Bạn không thể cứ bòn rút ăn bám bố mẹ mãi được đâu

=> You can't be

your parents forever!

 

7 Tôi kiếm vừa đủ tiền để chi trả được các chi phí cá nhân thôi

=> I make just enough to

.

💡 Gợi ý

give up

was designed for

made the final decision

looking for

cover my expenses

let them rot

put a lot of thoughts into

leeching off from

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

1 Cây cảnh ngoại lai

=>

01.
houseplants

 

2 Đại dịch

=> The

02.

 

3 Những món đồ vừa túi tiền

=>

03.
items

 

4 Một món đồ đăt tiền

=> A

04.
item

5 Từ bỏ giữa chừng

=> To give up

05.

 

6 Lối sống phung phí

=> An

06.
lifestyle

 

7 Sở thích về màu sắc

=>

07.
in colour

 

8 Những tông màu tối

=> Dark

08.

 

9 Tủ quần áo

=> A

09.

 

10 Lựa chọn về họa tiết

=> Choice of

10.

 

11 Các kẻ sọc hoặc họa tiết ca rô

=>

11.
or
12.
patterns

 

12 Một màn trình diễn mạo hiểm

=> A

13.
performance

 

13 Người ghét đàn ông

=>

14.

Tham khảo ngay các chủ đề liên quan:

Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Online Shopping - IELTS Speaking Part 3

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 3 Shopping, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18