IELTS Listening Practice Test
1How will Rosie and Martin introduce their presentation?
A
with a drawing of woolly mammoths in their natural habit
B
with a timeline showing when woolly mammoths lived
C
with a video clip about woolly mammoths

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "about woolly mammoths in our introduction" là biết đáp án chuẩn bị vào.

cross Nhiều bạn khi nghe "Maybe we could show a video clip of a cartoon about mammoths." thì chọn đáp án C(with a video clip about woolly mammoths)

>> Nhưng chính Rosie đã nói là làm vậy quá trẻ con (childish)

>> Loại C

check Sau đó nghe "Or we could have a diagram, it could be a timeline to show when they lived, with illustrations"

>> Đáp án ở đây là B (with a timeline showing when woolly mammoths lived) smiley18

cross Nhiều bạn khi nghe "Or we could just show a drawing of them walking in the ice" có thể chọn phương án A(with a drawing of woolly mammoths in their natural habit)

>> Nhưng Martin cũng đã bác bỏ và nói là hãy trở về phương án trước (a timeline).

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford