IELTS Reading Practice Test

1

In the first paragraph, the writer makes a point that
A
the director should plan the sound track at an early stage in filming
B
it would be wrong to overlook the contribution of sound to the artistry of films
C
the music industry can have a beneficial influence on sound in film.
D
it is important for those working on the sound in a film to have sole responsibility for it

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 Though we think of film as an essentially visual experience , we cannot afford to underestimate the importance of film sound 

 2 A meaningful soundtrack is often as complicated as the image on the screen 

 3 The entire soundtrack consists of three essential ingredients 

 4 These three tracks must be mixed and balanced so as to produce the necessary emphases which in turn create desired effects

Câu 2 , câu 3 và câu 4 bổ nghĩa cho câu 1 vì: 3 câu này giải thích sound track bao gồm những yếu tố quan trọng nào và mục đích sử dụng của nó --> để chứng minh về tầm quan trọng của film sound

Giải thích chi tiết

smiley18 Áp dụng DOL's Linearthinking

Các câu trong đoạn văn đã được đơn giản hóa ở trên. Bạn tham khảo ý chính của từng câu được phân tích ở dưới để hiểu rõ được đoạn văn nha.

 1 Phim là một trải nghiệm về hình ảnh, nhưng film sound cũng đóng vai trò rất quan trọng

 2 A meaningful sound track rất phức tạp

 3 Một sound track bao gồm 3 yếu tố quan trọng

 4 3 yếu tố này cần có sự cân bằng - để tạo ra điểm nhấn cần thiết - để tạo ra các hiệu ứng mong muốn

Main idea: Tầm quan trọng của sound track / film sound và không thể xem thường nó 

=> Answer: B - It would be wrong to overlook the contribution of the sound to the artistry of films check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford