IELTS Reading Practice Test

1

When discovered, the written records of the grave goods proved to be accurate.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: the written records of the grave goods proved to be accurate.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 the written records = the first hand written record

 grave goods = grave goods

 proved to be accurate = are confirmed 

Giải thích chi tiết

smiley5 Dựa vào cụm 'grave goods' + 'written records' , ta có thể khoanh vùng thông tin cần đọc

=> Câu này tương đối dễ, nếu có vốn từ tốt, bạn sẽ dễ dàng nhận ra đáp án là TRUE check

>>> Nhưng trong trường hợp không biết từ 'accurate' -> Bạn có thể sẽ phân vân không biết 'proved to be accurate' có giống 'are confirmed' không

Do đó, mình áp dụng Linearthinking để hiểu rõ ý của cả câu nhé smiley26

 These grave goods are confirmed by the oracle texts , which  constitute almost all of the first hand written record we possess of the Shang Dynasty.

=> Vì Mệnh đề QH bổ nghĩa cho oracle texts, ta có thể rút gọn hơn như sau:

 These grave goods are confirmed by all of the first hand written record of the Shang Dynasty

So với câu hỏi: the written records of the grave goods proved to be accurate. 

=> Grave goods are confirmed by written records = Written records of grave goods are confirmed

=> Mà ta thấy 'confirm'xác nhận, có nghĩa khá tương đồng với 'prove'chứng minh

=> Từ đó ta chọn được TRUE mà không cần hiểu nghĩa từ 'accurate' check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford