IELTS Reading Practice Test

1

The pictures of rock engravings found in Green Sahara is similar to those in other places.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The pictures of rock engravings found in Green Sahara is similar to those in other places

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Green Sahara => Bài đọc không có info

Giải thích chi tiết

smiley2 Dạng bài True False Not Given sẽ đi theo thứ tự

=> Nếu không tìm được thông tin về câu này, có thể làm câu sau trước sau đó dựa vào đó để locate info của câu này

smiley30 Tuy nhiên, dò tìm xuyên suốt bài cũng ko thấy có đề cập đến từ khóa Green Sahara.

=> Suy ra info trong câu hỏi này ko được đề cập trong bài

=> Chọn NOT GIVEN check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford