IELTS Reading Practice Test
1Clippers were originally intended to be used as passenger ships.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: Clippers were originally intended to be used as passenger ships.

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Clippers = Clippers

 originally intended to be used as passenger ships # built to transport goods around the world 

Giải thích chi tiết

smiley35 Bẫy thường gặp nếu chỉ scan skim:

  • Scan trong bài đọc ko thấy được cụm “originally intended to be used as…”

=> Vội chọn NOT GIVEN cross

=> Tuy nhiên, có thể bài đọc sẽ paraphrase lại cụm trên

  • Scan trong bài đọc thấy các từ khóa “clippers” và “passengers” như trong câu hỏi

=> Vội chọn TRUE cross

=> Cần đọc hiểu main idea cả câu thay vì chỉ bắt keyword

smiley18Với Linearthinking

 1 The fastest commercial sailing vessels of all time were clippers , built to transport goods around the world , although some also took passengers 

  • clippers là commercial sailing vessels nhanh nhất mọi thời đại

  • clippers được tạo ra để transport goods, nhưng 1 số còn được sử dụng để chở passengers.

-> Bài đọc: Mục đích chính của việc chế tạo clippers là để transport goods, chứ ko phải để làm passenger ships. Chỉ có 1 số clippers nhận chở thêm passengers.

=> So sánh với câu hỏi: Mục đích ban đầu của clippers là dùng để chở passengers

=>Tóm lại, bài đọc ngược với câu hỏi

=> Chọn FALSE. check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford