IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
V
Not what it seemed to be

2

Paragraph B
II
A significant improvement on last time

3

Paragraph C
VIII
Following the pattern of an earlier development

4

Paragraph D
VII
The reason why robots rarely move

5

Paragraph E
I
Tackling the Issue using a different approach

6

Paragraph F
IV
Examples of robots at work

1

Paragraph A
V
Not what it seemed to be

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

Simplified 1. Land Rover approached a Chevy Tahoe estate car ; the Land Rover pulled out and tried to pass the Tahoe just as it started off again .

2. There was a crack of fenders and the sound of paintwork being scraped.

3. Normally driver get out, V2, V3, V4 [Nhiều V đặt kế nhau thì chỉ cần đọc một cái]

4. But (it) (is) not on this occasion . [Câu bị rút gọn bớt]

5. No one got out of the cars for the simple reason that = because they had no humans inside them ; the Tahoe and Land Rover were being controlled by computers. 

Connection  

→  Từ nối “but” thể hiện sự tương phản giữa câu 3 và 4. 

Giải thích chi tiết

Skimming/ scanning: cross Nếu chỉ skim/scan từ khoá giống nhau giữa đoạn văn và list of headings, thí sinh rất dễ chọn những heading như: IV. Examples of robots at work Thí sinh dễ chọn heading này khi đọc câu cuối “The Tahoe and Land Rover were being controlled by computers” => vì computers là một loại robots nên tưởng đoạn này đưa ra ví dụ robots đang làm việc. Tuy nhiên, cần chú ý rằng heading này ở số nhiều (Examples) => phải đưa ra nhiều công việc khác nhau. Trong khi đó, trong đoạn trên chỉ nói đúng một công việc của robots: lái xe. III. How robots can save human lives Một vài thí sinh hay chọn nhầm câu này vì “suy diễn": thấy phần trên bài đọc có đề cập tới tai nạn xe hơi, phần dưới lại nói hai chiếc xe “were controlled by computers" => suy diễn rằng computers cứu mạng con người, trong khi trong bài không hề nói tới việc này. Linearthinking: check Để làm đúng Matching Heading, cần áp dụng Linearthinking qua hai bước Simplify + Read Connection Simplify + Read connection (1) - (2) Miêu tả một tai nạn xe: Câu 1 giới thiệu 2 chiếc xe, câu 2 nói về tai nạn xảy ra (there was a crack = có tiếng gãy) (3) Việc thường xảy ra khi có tai nạn (4) (5) Sự đặc biệt trong vụ tai nạn này: Không hề có humans mà chỉ có computers control cars. => Main idea: Sự khác biệt giữa vụ tai nạn này với vụ tai nạn thông thường 

So với list of heading: => Đáp án: v. Not what it seemed to be smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford