IELTS Reading Practice Test
i-resizable-alignable
1
2
3
4


bones in inner ear
an

body
toe and fatty


big sized brain skull with manyĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: hammer bones in the inner ears.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 hammer bones = hammer bone 

 in the inner ears = in an elephant’s inner ear 

Giải thích chi tiết

Step 1: Hiểu đáp án cần tìm + tìm info:

Đáp án là 1 danh từ - chỉ thể loại bones có trong inner ears của elephants

  • Diagram cho thấy cấu tạo cơ thể của elephants

=> Từ đó có thể khoanh vùng đáp án nằm ở đoạn 2+3 nói về cấu trúc cơ thể elephants

=> Dựa vào các từ khóa 'bones' + 'inner ears' sẽ locate được thông tin ở đoạn 2.

Step 2: Phân tích info + chọn đáp án

Câu 2 đoạn 2 có nhắc đến: “The hammer bone in an elephant’s inner ear”

=> Cụm này khớp với các từ khóa trong câu hỏi

=> Đáp án: hammer check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford