IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
VII
Academics with an unhelpful attitude

2

Paragraph B
I
A comparison between similar buildings

3

Paragraph C
X
The expanding scope of environmental psychology

4

Paragraph D
IX
A unique co-operative scheme

5

Paragraph E
III
An unusual job for a psychologist

6

Paragraph F
IV
A type of building benefiting from prescribed guidelines

7

Paragraph G
VI
A failure to use available information in practical ways

1

Paragraph A
VII
Academics with an unhelpful attitude

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

1. The space around us affects us profoundly   

2. In Britain that space is changing at a pace not seen for a generation 

3. psychology has something to say about all this change

4. But is anyone listening? 

5. There is a huge amount of psychology research that is relevant , but at the moment we are talking to ourselves 

6. Spencer recalls a recent talk in which he called on fellow researchers to make a greater effort to communicate their findings to architects and planners. 

7. ‘I was amazed at the response of many of the senior researchers , who would say I am doing my research for pure science the industry can take it or leave it ”. 8. But there are models of how to apply environmental psychology to real problems , if you know where to look . 9. Professor Frances Kuo is an example .

Câu 1 + 2 The space around us is changing

Câu 3 + 4 + 5 psychology research về sự thay đổi này nhưng bị ignore

Câu 6 + 7 fellow researchers ko muốn apply

Câu 8 + 9 Từ “example" thể hiện rõ mối quan hệ giữa câu 9 và câu 8: Câu 9 đưa ra ví dụ cho việc “apply environmental psychology to real problems" 

Giải thích chi tiết

Skimming/ scanning cross Với câu này, nếu chỉ skim/scan thì thí sinh sẽ không bao giờ tới được đáp án đúng vì heading đúng không chứa keywords xuất hiện trong bài đọc. Nếu chỉ skim/scan từ khoá giống nhau giữa đoạn văn và list of headings, thí sinh rất dễ chọn những heading như: -> vi. A failure to use available information in practical ways Thí sinh dễ chọn heading này khi đọc câu áp cuối có thông tin “apply psychology to real problems" -> suy diễn ra là dùng kiến thức, thông tin để giải quyết vấn đề thực tế => khá giống với thông tin trong heading. Tuy nhiên, đây không phải là đáp án đúng vì trong bài nói rõ researcher không muốn ứng dụng vào thực tế chứ không phải họ ứng dụng nhưng thất bại (failure). -> x. The expanding scope of environmental psychology Một vài thí sinh hay chọn nhầm câu này vì thấy cụm “environmental psychology" trong câu áp cuối. Tuy nhiên trong bài chẳng hề nói gì về “expanding scope" (cách sử dụng được mở rộng) của environmental psychology cả. Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18

Simplify + Read connection (1) - (2) The space around us is changing and it affects us. (3) (4) (5) No one is listening to researchers (6) (7) Researchers don't want to apply their knowledge in real problems (8) (9) However, there are ways to apply knowledge in real problems  => Main idea: Researchers know about our changing space but they won't apply their knowledge in real problems  

-> Các nhà nghiên cứu biết về không gian đang thay đổi của chúng ta nhưng họ sẽ không áp dụng kiến thức của mình vào các vấn đề thực tế

Ta có: academics = researchers và unhelpful attitude = won't apply knowledge in real problems 

So với list of heading: vii. Academics with an unhelpful attitude (Những học giả có thái độ không hợp tác, không muốn giúp sức)

=> Đáp án: vii check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford