IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
VI
The increasing acclaim for Aboriginal art

2

Paragraph B
V
Mythology and history combined

3

Paragraph C
VIII
Oppression of a minority people

4

Paragraph D
I
Amazing results from a project

5

Paragraph E
IV
Early painting techniques and marketing systems

6

Paragraph F
VII
Belief in continuity

1

Paragraph A
VI
The increasing acclaim for Aboriginal art

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 The works of Aboriginal artists are now much in demand throughout the world , and not just in Australia, where they are already fully recognized 

 2 In Europe their art is being exhibited at a museum in Lyon... 

 3 Asia, Oceania and the Americas...

Đọc connection:

Câu 1 cho biết Aboriginal aritists đang được ưa chuộng trên toàn thế giới

Câu 2 + 3 đưa ra ví dụ bổ sung cho câu 1 về nhiều quốc gia trưng bày Aboriginal arts

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

Câu 1 cho biết Aboriginal aritists đang được ưa chuộng trên toàn thế giới, không chỉ ở Úc

Câu 2 + 3 đưa ra ví dụ bổ sung cho câu 1 về nhiều quốc gia trưng bày Aboriginal art

=> Main idea: Aboriginal art đang được ưa chuộng trên toàn thế giới

=> Ứng với đáp án VI - The increasing acclaim for Aboriginal art check

>>> 'acclaim'sự công nhận, yêu thích

>>> smiley2 Aboriginal là cách gọi của những thổ dân bản địa ở Úc nha, vì vậy nên người ta mới nói 'not just in Australia, where they are fully regconized'

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford