IELTS Reading Practice Test

1

Approximately how many people live on Eigg?
100/a hundred

2

What proportion of a UK household’s electricity consumption does an Eigg household consume?
50 percent/50%

3

Apart from wind and sun, where does most of Eigg’s electricity come from?
water

4

What device measures the amount of electricity Eigg’s households are using?
energy monitors

5

When renewable energy supplies are insufficient, what backs them up?
diesel generators

6

What has EHT provided free of charge in all the houses it owns?
insulation

7

Which gardening aid did some Eigg inhabitants claim grants for?
greenhouses

1

Approximately how many people live on Eigg?
100/a hundred

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Approximately how many people live on Eigg?

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 approximately = about 

 Eigg = the island

 people (live on) = residents 

Giải thích chi tiết

smiley18 Tìm thông tin câu hỏi, trong đoạn văn

Câu hỏi hỏi về how many people (bao nhiêu người) trên Eigg >>> dễ dàng tìm được ở phần Background thấy con số a hundred (100)

smiley9 Xác định câu trả lời

Tuy nhiên ở đây nhiều bạn sẽ hơi nghi ngờ residents có = people hay ko, hay đề bẫy mình.

Nếu bạn nào biết residents = dân cư = people >>> yên tâm chọn a hundred check

Nếu bạn nào không biết residents, có Linearthinking smiley26 giúp bạn thông qua đọc cấu trúc 2 câu trong bài:

 For the island community of about a hundred residents , it has always been expensive to import... skilled labour from the mainland 

Bạn có thể dùng community = cộng đồng để đoán nghĩa residents = dân cư, hay labour = lao động để đoán tương tự

Lúc này mình vẫn làm đúng, lại vừa hiểu trọn vẹn, cảm giác rất vui smiley20

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford