IELTS Reading Practice Test
1
mention of a geo-engineering project based on an earlier natural phenomenon
D
Paragraph D
2
an example of a successful use of geo-engineering
B
Paragraph B
3
a common definition of geo-engineering
A
Paragraph A
1
mention of a geo-engineering project based on an earlier natural phenomenon
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: mention of a geo-engineering project based on an earlier natural phenomenon 

So sánh thông tin trong bài đọc, ta có:

 based on an earlier natural phenomenon = on historic volcanic explosions, such as that of Mount Pinatubo in the Philippines in 1991 

Giải thích chi tiết

smiley18 Với Linearthinking

Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

→ đề cập tới geo-engineering project dựa trên những sự kiện thiên nhiên trong quá khứ

Imagine: earlier natural phenomenon: sự kiện xảy ra trong quá khứ → tìm thông tin liên quan tới quá khứ

Step 2: Tìm thứ imagine & so sánh

tìm thông tin liên quan tới quá khứ → bạn locate được: historic volcanic explosions 

--> Dễ dàng locate được info ở đoạn D => Answer: Paragraph D

Đọc theo DOL’s Linearthinking smiley18 để hiểu rõ hơn main idea, ta có:

 The idea is modelled on historic volcanic explosions , such as that of Mount Pinatubo in the Philippines in 1991 , which led to a short-term cooling of global temperatures by 0.5 °C .

→ Main idea: the idea được dựa vào sự kiện lịch sử của volcanic explosions --> điều này dẫn tới a short-term cooling of global temperatures (sụt giảm nhiệt độ toàn cầu) by 0.5 °C --> Đây chính là geo-engineering

Note: Ở đoạn A có đề cập tới định nghĩa của geo-engineering : geo-engineering — a term which generally refers to the intentional large-scale manipulation of the environment 

So sánh: an earlier natural phenomenon = historic volcanic explosions ;

→ Answer: Paragraph D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford