IELTS Reading Practice Test
1
a reference to how further disappearance of multiple species could be avoided
F
Paragraph F
2
explanation of a way of reproducing an extinct animal using the DNA of only that species
A
Paragraph A
3
reference to a habitat which has suffered following the extinction of a species
D
Paragraph D
4
mention of the exact point at which a particular species became extinct
A
Paragraph A
1
a reference to how further disappearance of multiple species could be avoided
F
Paragraph F

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: a reference to how further disappearance of multiple species could be avoided

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 how further disappearance of multiple species could be avoided = use it to make genetic modifications...prevent mass extinction 

Giải thích chi tiết

smiley5Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

=> Thông tin về cách tránh việc tuyệt chủng của nhiều loài

Imagine paraphrase: how....-> đưa ra phương pháp/ cách thức

Step 2: Tìm thứ imagine & so sánh

Paraphrase: phương pháp tránh tuyệt chủng -> use it to make genetic modifications...prevent mass extinction

=> Đáp án: Paragraph F check

Để hiểu rõ hơn ta áp dụng DOL's Linearthinking smiley18


Cấu trúc Passage: She prefers to focus on how this technology could be used to understand why species went extinct and therefore we could use it to make genetic modifications which could prevent mass extinctions in the future -> genetic modifications : không hiểu thì cứ để là NP (noun phrase) -> mass extinction (of species) = further disappearance of multiple species => Main idea: we could make NP which prevent further disappearance of multiple species

-> chúng ta có thể tạo NP để ngăn chặn sự biến mất của nhiều loài So với câu hỏi:  how further disappearance of multiple species could be avoided

-> Làm thế nào để tránh được sự biến mất nhiều loài hơn nữa

=> Đáp án: Paragraph Fcheck

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford