IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph C
IX
Artificial process, natural product

2

Paragraph D
III
The need for different varieties of snow

3

Paragraph E
VIII
New method for calculating modifications

4

Paragraph F
I
Considering ecological costs

5

Paragraph G
VI
Applications beyond the ski slopes

1

Paragraph C
IX
Artificial process, natural product

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 The snow gun works very differently from a natural weather system , but it accomplishes the same thing.

 2 The device works by combining water and air.

 3 Two different hoses are attached to the gun . one leading from a water pumping station , and the other leading from an air compressor.

 4 When the compressed air passes through the hose , it disrupts the stream so that the water splits up into tiny droplets.

 5 The droplets are then blown out of the gun and if the outside temperature is below 0°C , ice crystals will form , and will then make snowflakes in the same way as natural snow. 

Đọc connection:

Câu 1 giới thiệu về 'snow gun'

Câu 2 -> 5 bổ sung cho câu 1

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng đọc connection với Linearthinking để nắm main idea:

Câu 1 giới thiệu về 'snow gun'

Câu 2 -> 5 bổ sung cho câu 1 : mô tả cụ thể quá trình tạo ra tuyết hệt như trong tự nhiên của 'snow gun'

=> Main idea: cách 'snow gun' hoạt động để tạo ra tuyết như trong tự nhiên

=> Ứng với heading IX - Artificial process, natural product check

>>> 'Artificial process' (quá trình nhân tạo) được dùng để chỉ 'snow gun' - 'natural product' (sản phẩm tự nhiên) tuyết được tạo ra hệt như tuyết thật smiley5

cross Ở đây nếu các bạn chỉ 'skim&scan' thì rõ ràng sẽ khó tìm được đáp án, vì trong đáp án còn không có từ 'snow gun'

>>> Bên cạnh đó, có heading II có từ 'design of the snow gun' , nếu không nắm được main idea, nhiều bạn có thể sẽ chọn nhầm, vì đoạn này cũng nhắc đến thiết kế của 'snow gun' (có 2 hoses)

>>> Hoặc bạn nào chỉ đọc câu đầu + cuối để lấy ý chính, thấy 'will then make snowflakes in the same way as natural snow' -> Có khả năng sẽ chọn nhầm đáp án X - snow formation in nature

>>> Tóm lại, ta nên áp dụng đọc connection để có thể hiểu trọn vẹn ý chính của đoạn nha smiley2

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford