IELTS Reading Practice Test

1

A misunderstanding of how people today get stories
D
Paragraph D

2

The categorisation of stories
G
Paragraph G

3

The fundamental aim of storytelling
A
Paragraph A

4

A description of reciting stories without any assistance
B
Paragraph B

5

How to make story characters attractive
H
Paragraph H

1

A misunderstanding of how people today get stories
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: A misunderstanding of how people today get stories

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 misunderstanding = doubtful

 how people today get stories = currently rely upon the written word to get access to stories

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối với dạng Matching Information này bạn nên để đến cuối khi đã nắm được đại ý của bài đọc rồi hẵng làm nhé

=> Như vậy sẽ tìm được thông tin nhanh hơn

Step 1: Hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

  • 'misunderstanding' -> nghĩ về một từ nào đó chỉ điều chưa đúng, hoặc bị hiểu sai

  • 'how people today get stories' -> tìm ví dụ cụ thể về cách mọi người nhận các câu truyện

Step 2: Tìm thứ imagine + xác định info

  • 'misunderstanding' -> doubtful

  • 'how people today get stories' -> currently rely upon the written word to get access to stories

=> Tìm được info ở đoạn D check

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 it is doubtful that the majority of humans currently rely upon the written word to get access to stories.

=> Việc mà đa số mọi người biết về những câu truyện từ sách vở (written word) - thì doubtful (ngờ vực/ gây nghi ngờ)

=> Có thể hiểu là: mọi người thường nghĩ - phần lớn mọi người biết về stories từ những quyển sách - nhưng không hẳn là như vậy

=> Đây là một điều bị hiểu nhầm (misunderstanding)

=> Giờ thì mình hiểu rõ vì sao chọn đoạn D rồi smiley37

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford