IELTS Reading Practice Test

1

When Peter Osbeck visited Ascension, he found no inhabitants on the island.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: When Peter Osbeck visited Ascension, he found no inhabitants on the island.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Peter Osbeck = Peter Osbeck

 visited Ascension = stopped off at the mid-Atlantic island of Ascension

 he found no inhabitants on the island => Bài đọc không có info

Giải thích chi tiết

smiley5 Hiểu câu hỏi: When Peter Osbeck visited Ascension, he found no inhabitants on the island.

=> Khi Peter Osbeck đến đảo Ascension, anh ấy không thấy bất kì cư dân nào

=> Ta dễ dàng tìm thấy thông tin về 'Peter Osbeck' + 'Ascension'đoạn 1, tuy nhiên cả đoạn không hề nhắc về inhabitants

=> Chọn NOT GIVEN check

>>> smiley2 Vì thông tin về 'Peter Osbeck' chỉ được nhắc đến duy nhất ở đoạn 1, ta không cần phải lo rằng thông tin trên sẽ còn xuất hiện ở đoạn khác

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford