IELTS Reading Practice Test

1

evidence that a significant number of airports provide meeting facilities.
E
Paragraph E

2

a statement regarding the fact that no further developments are possible in some areas of airport trade.
B
Paragraph B

3

reference to the low level of income that meeting facilities produce for airports.
G
Paragraph G

4

mention of the impact of budget airlines on airport income.
A
Paragraph A

5

examples of airport premises that might be used for business purposes.
C
Paragraph C

1

evidence that a significant number of airports provide meeting facilities.
E
Paragraph E

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
evidence that a significant number of airports provide meeting facilities.

 a significant number of airports => 68% + high 

 provide meeting facilities = have meetings facilities available 

Giải thích chi tiết

Skimming/scanning cross Nếu chỉ skim/scan chữ “significant number" thì thí sinh rất khó locate được chính xác thông tin nằm đâu. Dạng Matching Information thường không dựa vào paraphrasing dùng từ đồng nghĩa mà paraphrase theo kiểu chuyển đổi giữa thông tin chung chung - thông tin cụ thể. 

Linearthinking check

  • Tip khi làm dạng Matching Information để locate thông tin nhanh: Khi đọc câu hỏi, nên tưởng tượng ra thông tin này có thể được diễn đạt trong bài như thế nào. Ví dụ, khi đọc cụm “significant number" trong câu hỏi => Tưởng tượng trong bài sẽ đưa ra số liệu cụ thể.

  • Nhiều bạn phân vân không biết 68% đã được gọi là “significant number" (tỉ lệ đáng kể) hay chưa thì có thể quan sát câu 2: tỉ lệ này được xem là “high" (cao)

=> Đáp án: E smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford