IELTS Reading Practice Test

The Coconut Palm

Part
Description
Uses
trunk
up to 30 metres
timber for houses and the making of


leaves
up to 6 metres long
to make brushes
flowers
at the top of the trunk
stems provide sap, used as a drink or a source of


fruits
outer layer

middle layer (coir fibres)
used for

etc.

inner layer (shell)
a source of

(when halved) for


coconut water
a drink a source of

for other plants

coconut flesh
oil and milk for cooking and

glycerine (an ingredient in

)


ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question:

Part: trunk

Description: up to 30 metres

Uses: timber for houses and the making of furniture

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 trunk = trunk 

 the making of furniture = in the furniture construction industry.

 timber for houses = important source of timber for building houses 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley34

 1 The coconut palm has a trunk , up to 30 metres tall

 2 This is an important source of timber for building houses and is used as a replacement for endangered hardwoods in the furniture construction industry 

=> 1 Coconut có trunk có độ cao up to 30 metres => info này khớp với phần description trong phần summary.

=> 2 trunk là: 1/ nguồn cung cấp timber for building houses; và 2/ dùng để thay thế cho endangered hardwoods trong ngành công nghiệp furniture construction.

-> Công dụng khác của trunk ngoài timber for houses chính là: thay thế cho endangered hardwoods ở trong ngành công nghiệp furniture construction.

-> Suy ra trunk được dùng để construct (=make) furniture

=> Đáp án là furniture. check

cross Lưu ý, đáp án ko phải làhardwoods”, vì trunk chỉ dùng để replace (thay thế) chứ ko make (tạo ra) hardwoods.

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford