IELTS Reading Practice Test

1

Aries pointed out that children did different types of work to adults during the Middle Ages.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Aries pointed out that children did different types of work to adults during the Middle Ages.
So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:
 different to   # no distinction

 during the Middle Ages = during the Middle Ages

 Children, adults = children and adults

Giải thích chi tiết

Step 1: Dựa vào tên riêng Aries + thời gian Middle Ages dễ dàng locate được đoạn 2.

Step 2: Phân tích info + chọn đáp án

smiley25Aries kết luận: there was no distiction  between children and adults  for they shared similar work 

=> Ko có distinction (sự khác biệt) giữa children và adults; bởi vì họ có similar work

=> Nếu ko hiểu từ distinction, vẫn có thể dựa vào từ similiar để đoán nghĩa

=> Tóm lại, ý trong bài ngược với câu hỏi

=> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford