IELTS Reading Practice Test
Children's play
Uses of children's play 
• building a 'magical kingdom' may help develop
1
creativity

• board games involve
2
rules

and turn-taking 
Recent changes affecting children's play 
• populations of
3
cities

have grown 
• opportunities for free play are limited due to 
 • fear of

  4
  traffic
  

 • fear of

  5
  crime
   

 • increased

  6
  competition
   in schools 

International policies on children's play 
• it is difficult to find
7
evidence

to support new policies 
• research needs to study the impact of play on the rest of the child's
8
life


ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question :

Uses of children's play

• building a 'magical kingdom' may help developecreativity 

So sánh các cụm từ bên bài đọc và câu hỏi, ta có:

 magical kingdom = magical kingdom 

 help develop creativity = helping her take her first steps towards her capacity for creativity 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18

 this fantasy is helping her take her first steps towards her capacity for creativity

Câu 3 đoạn 1 có “this fantasy” ám chỉ trò chơi “magical kingdom”. 

=> Câu này cho rằng trò chơi này “is helping her take her first steps towards her capacity for creativity”. 

=> Vậy benefit trò chơi này mang đến sẽ là “creativity

=> Đáp án là 1 danh từ - 1 lợi ích mà 'magical kingdom' giúp mang lại.

-> help develop = helping her take her first steps towards her capacity

=> Đáp án: creativity check

cross Lưu ý, đáp án chỉ gồm 1 từ, nhiều bạn có thể nhầm lẫn đáp án là 1 số danh từ khác trong câu này như “steps” và “capacity”. 

 • help develop steps: giúp phát triển các bước đi => ko có nghĩa => Loại

 • help develop capacity: giúp phát triển năng lực => quá chung chung ko cụ thể năng lực gì => Loại

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford