IELTS Reading Practice Test

1

ancient stories around pearls and its customers
A
Paragraph A

2

difficulties in cultivating process
E
Paragraph E

3

factors which decide the value of natural pearls
G
Paragraph G

4

a growth mechanism that distinguishes cultured pearls from natural ones
C
Paragraph C

1

ancient stories around pearls and its customers
A
Paragraph A

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: ancient stories around pearls and its customers 

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có: 

 ancient stories = through the history + ancient Rome

 pearls and its customers = the rich and powerful + women went to bed with pearls on them 

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc

=> Có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

  • 'ancient stories' -> tìm cụm chỉ thời gian xa xưa trong quá khứ

  • 'pearls and its customers' -> tìm sự đề cập cụ thể về những người sử dụng pearls

Step 2: Tìm thứ imagine

  • 'ancient stories' -> 'through the history' + 'ancient Rome'

  • 'pearls and its customers' -> 'the rich and powerful' + 'women from ancient Rome'

=> Từ thông tin imagine, ta tìm được đoạn A check

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 The pearl has always had a special status in the rich and powerful all through the history 

=> Pearl luôn có vai trò đặc biệt với người giàu có và quyền lực -> Họ là customers của pearl

 2 For instance, women from ancient Rome went to bed with pearls on them , so that they could... 

=> Women from ancient Rome mang pearls khi đi ngủ -> Họ là customers của pearl

=> Example về ancient Rome chính là ancient stories

=> Chọn paragraph A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford