IELTS Reading Practice Test

1

An insect that proves the superiority of natural intelligence over Artificial Intelligence
C
Paragraph C

2

Robots being able to benefit from their mistakes
D
Paragraph D

3

Many researchers not being put off believing that Artificial Intelligence will eventually be developed
B
Paragraph B

4

An innovative approach that is having limited success
D
Paragraph D

5

The possibility of creating Artificial Intelligence being doubted by some academics
A
Paragraph A

6

No generally accepted agreement of what our brains do
F
Paragraph F

7

Robots not being able to extend the* intelligence in the same way as humans
C
Paragraph C

1

An insect that proves the superiority of natural intelligence over Artificial Intelligence
C
Paragraph C

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: An insect that proves the superiority of natural intelligence over Artificial Intelligence

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 insect => fruit fly

 superiority of natural intelligence => (robots) took hours to navigate across a room + (fruit fly) effortlessly navigate

 natural intelligence => brain

Giải thích chi tiết

smiley43Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

Tìm thông tin về một loài côn trùng chứng minh sự vượt trội của trí tuệ tự nhiên so với trí tuệ nhân tạo

superiority of natural intelligence -> vượt trội như thế nào? về mặt gì?

insect -> loài côn trùng nào được nhắc đến

Step 2: Tìm thứ imagine

superiority of natural intelligence -> (robots) took hours to navigate across a room + (fruit fly) effortlessly navigate

insect -> a fruit fly

=> Đáp án: paragraph C check

Đọc theo DOL’s Linearthinking để hiểu rõ hơn main idea, ta có: 

 progress was made , but the shortcomings of these robots became clear .

 They were huge and took hours to navigate across a room 

 Meanwhile , a fruit fly , with a brain containing only a fraction of the computing power , can effortlessly navigate

-> Cấu trúc meanwhile dùng để so sánh 2 thứ đối lập nhau => Robots took hours to navigate. Meanwhile, a fruit fly can effortlessly (easily) navigate.

=> Đáp án: Paragraph C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford