IELTS Reading Practice Test

1

What point did the writer make in the second paragraph?
A
Some present studies on children’s mother tongues are misleading
B
A culturally rich education programme benefits some children more than others.
C
Bilingual children can make a valuable contribution to the wealth of a country.
D
The law on mother toungue use at shool should be strengthened

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: What point did the writer make in the second paragraph

Answer: Bilingual children can make a valuable contribution to the wealth of a country.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Bilingual children = children developing their mother tongue 

Giải thích chi tiết

smiley5Trước hết ta cần xác đinh là ở đoạn 1 họ vừa đề cập tới nhứng đứa trẻ nói 2 ngôn ngữ khác nhau khi ở trường và ở nhà

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 To waste the resources of the nation by discouraging children from developing their mother tongues is unintelligent

=> Ngăn trẻ em phát triển tiếng mẹ đẻ một cách để làm lãng phí nguồn lực của quốc gia - và điều là được xem là unintelligent

=> Việc trẻ em nói 2 thứ tiếng (billinguals) - có thể mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia

=> Chọn đáp án C - Bilingual children can make a valuable contribution to the wealth of a country check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford