IELTS Reading Practice Test

1

Rochman and her colleagues were the first people to research the problem of marine debris.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question Rochman and her colleagues were the first people to research the problem of marine debris.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Rochman and her colleagues = Rochman and her colleagues 

 Plenty of studies have sounded alarm bells about the state of marine debris  # Rochman and her colleagues were the first people to research the problem of marine debris

Giải thích chi tiết

Với Linearthinking smiley18

 Plenty of studies have sounded alarm bells about the state of marine debris ; in a recent paper published in the journal Ecology , Rochman and her colleagues set out to determine how many of those perceived risks are real. 

-> Đã có nhiều studies cảnh báo về vấn đề marine debris

=> Bên cạnh đó: Rochman and her colleagues chỉ xác định trong những studies ở trên thì how many risks are real 

=> Suy ra, Rochman and her colleagues chỉ nghiên cứu dựa trên những studies có sẵn về marine debris; họ ko phải những người đầu tiên research về marine debris 

-> Ngược ý với câu hỏi

-> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford