IELTS Reading Practice Test

1

Baby’s behavior after being abandoned is not surprising.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Baby’s behavior after being abandoned is not surprising

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Baby’s behavior = expression

 abandoned = left alone or abandoned

 not surprising = usual 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 He sucks his fingers , his month crumples , his body stiffens , and he lets rip an almighty shriek of distress.

 2 This is the usual expression when babies are left alone or abandoned.

=> Câu 1 mô tả một loạt các phản ứng/ hành động cụ thể của baby: mút ngón tay, nhăn miệng, gồng người lên, ...

=> Câu 2 bổ sung cho câu 1 : nói đó là các usual expression khi baby bị bỏ rơi

=> Chọn TRUE check

 usual = not surprising

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford