IELTS Reading Practice Test

1

When discussing the theory developed by Louis Dollo, the writer says that
A
it was immediately referred to as Dollo’s law
B
it supported the possibility of evolutionary throwbacks
C
it was modified by biologists in the early twentieth century
D
it was based on many years of research

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 While Lombroso measuring criminals , Louis Dollo was studying fossil records and coming to the conclusion.  

 2 In 1980 he proposed that the evolution was irreversible : an organism is unable to return.  

 3 Early 20th century biologists came to similar conclusion though they qualified it in terms of probability.  

 4 And the idea stuck and came to be known as Dollo’s law  

Giải thích chi tiết

smiley5Sau khi các bạn đọc phần Simplication xong, thì xem phần giải thích ý chính từng câu để nắm rõ phần thông tin nha:

 1 Dollo nghiên cứu về fossils và dần đi tới kết luận

 2 Năm 1980, Dollo kết luận: the evolution was irreversible

 3 Đầu thế kỷ 20, biologists có chung kết luận với Dollo mặc dù có đủ điều kiện và xác suất để xảy ra nhưng không có lý do gì mà tiến hóa có thể chạy ngược

 4 The idea (the evolution was irreversible) bị dừng lại ở đây và được biết tới như là Dollo'law

 --> Main idea: Sau khi có những nghiên cứu từ biologists >> The idea (the evolution was irreversible) bị dừng lại ở đây được biết tới như là Dollo's law

So sánh với các đáp án còn lại:

  • Đáp án A: It was immediately referred to as Dollo’s law → không đề cập sự immediate → Sai cross

  • Đáp án B: It supported the possibility of evolutionary throwbacks → Sai vì evolution was irreversible (sự tiến hóa không thể đảo ngược) cross

  • Đáp án D: It was based on many years of research  → Sai vì không nhắc tới cross

--> Đáp án: C - It was modified by biologists in the early twentieth century check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford