IELTS Listening Practice Test

1

What is Harry’s problem?
A
He doesn’t want to sell this things
B
He needs to decide what to do with his possessions
C
He would like to take everything to England

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley34 Mình cần nghe xem vấn đề của Harry là gì

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "But I have many things to handle before I leave for England" (nói về các vấn đề cần giải quyết) smiley43 Harry nói tiếp " I've had too many stuff that are unlikely to take back with me, but I have no idea how to deal with them. "

=> Có nhiều thứ không thể mang theo nhưng không biết cần làm gì với nó (possession = stuff) => Đáp án đúng là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford