IELTS Listening Practice Test
This paper pertains to one major concern about water for people everywhere - that is a

1

safe and reliable

source of water.
Australia is a dry continent and thus water is very

2

scarce

.
We utilise the most water for

3

washing

.
We discover the purest water in rivers, creeks,

4

lakes and dams

.
Rainfall is a useful source of water unless there is significant

5

air pollution

.
People in the West wish the water to be

6

pure and safe

.
Water is highly prone to

7

contamination

In the home, one of the most important uses of water is for

8

drinking

.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Loại từ cần điền là tính từ

smiley13 Khi bạn nghe " I mention that water is a big worry here" (= major concern about water)

=> Nói về tầm quan trọng của nước => Biết đáp án sắp vào

smiley43 Sau đó nghe "Seriously, though, a safe and reliable source of water is one of the great concerns of people everywhere."

=> Nguồn nước an toàn và đáng tin cậy là một trong những mối quan tâm lớn của người dân ở khắp mọi nơi. => Đáp án: safe and reliable check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford