IELTS Listening Practice Test
1
Why does the student want to study Tourism?
A
good future
B
good pay
C
parents’ will

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe lý do học sinh học Tourism

smiley43 Đầu tiên nghe Charlotte có nhắc đến parents nhưng " they are concerned that I will not be able to get a well-paid job with a degree in Tourism"

=>Họ nghĩ sẽ không có được công việc tốt nếu học Tourism => Loại đáp án C check

smiley31 Tiếp tục nghe "The reason [...] is that I have a great interest in the subject and I think I would enjoy it"

Sau đó nghe thêm "I believe the only way that I will enjoy my life is if I enjoy my career."

=> Sẽ enjoy life nếu enjoy career => Chọn được đáp án A check

smiley13Charlotte còn thêm " Happiness is far more important than money,"

=> Hạnh phúc > tiền => Loại đáp án B cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford