IELTS Listening Practice Test

1

The land where the Sculpture Park is located was previously
A
completely covered by forest.
B
the site of private house
C
occupied by a factory

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley37 Mình cần nghe xem khu vực Sculture Park trước đây là gì

Đáp án tới khi nghe "As you'll have noticed when you drove here, most of the land around the park is farmland" (đề cập tới khu đất) smiley5 Sau đó nghe "They built a house in the centre of the park,... but this burnt down in 1980

=> Họ (gia đình De Quincies) đã xây 1 ngôi nhà và nó đã bị cháy => Đáp án đúng là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford