IELTS Listening Practice Test
1-2What TWO things do Brad and Helen agree to say about listening in groups?
A
Listening skills are often overlooked in business training.
B
Listening skills are often overlooked in business training.
C
It’s sometimes acceptable to argue against speakers.
D
Body language is very important when listening.
E
Listeners should avoid interrupting speakers.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần nghe xem họ nghĩ gì về việc listening in groups

=> Đáp án sẽ có sau ''I suggest we start with listening.'' smiley34 Đầu tiên, ''because it’s not something that’s frequently covered on courses in our field ...''

Helen cũng đồng ý, ''No ... and we should say that in the presentation.''

=> Kỹ năng nghe không được dạy thường xuyên trong chuyên ngành của họ (theo đề bài, chuyên ngành của họ là business) => Đáp án là A check smiley37 Thứ hai, Brad nói là ''And also effective listening’s pretty simple, you know, I don’t think it’s hard to learn.'' (ứng với đáp án B).

Tuy nhiên Helen không đồng ý, ''people think it’s easy, but in my experience most of us tend to be very lazy listeners.

=> Theo Helen, hầu hết mọi người không lắng nghe tốt => Loại đáp án B cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford