IELTS Listening Practice Test
Artist’s Exhibition
General details:
Place:

1

Royal Museum

No. 1

2

Queen's Park Road/Queen's Park Rd


Dates: 6th October -

3

10th December/10th Dec/10 December/December 10


Display details:
 • jewellery

 • furniture

 • ceramics

 • 

  4

  metal work
  

 • sculpture

Expect to see:
 • crockery in the shape of

  5

  garden vegetables/vegetables
  

 • silver jewellery, e.g. large rings containing

  6

  coloured stones
  

 • a shoe sculpture made out of

  7

  white paper/paper
  

Go to demonstrations called:

8

Face to FaceĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần điền là một địa điểm nào đó.

smiley14 Người đọc nói rằng "it's being held at the Royal Museum"

=> Đáp án: Royal Museum check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford