IELTS Listening Practice Test
1What was the most difficult problem when the company was founded?
A
No clear objectives
B
No formal structures
C
No perfect premises

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley48Mình cần nghe về vấn đề khó khăn nhất khi công ty được thành lập

smiley35 Mình nghe được speaker nói luôn "The hardest part was structuring the business, as I had no formal template so I had to create it myself."

=> Phần khó nhấtstructure the business vì không có formal template => Không có formal structure => Đáp án là B check

smiley23 Speaker cũng nhắc đến objectives nhưng là ".I started out with very clear objectives"

=> Loại đáp án A cross

smiley30 Premise cũng được nhắc đến nhưng speaker nói "but eventually I found the perfect site."

=> Loại đáp án C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford