IELTS Listening Practice Test

1

According to the speaker, in what way is Camber’s different from other theme parks?
A
It’s suitable for different age groups.
B
It offers lots to do in wet weather.
C
It has a focus on education.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley44 Mình cần tìm điểm khác biệt ở Camber's Park với những chỗ khác

=> Đáp án sẽ có sau ''We like to think that Camber’s offers more than other theme parks.'' smiley26 Đầu tiên, ''Like them, we have a variety of exciting rides for people of all ages,''

=> Chúng đều có điểm giống nhau là phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau => Loại đáp án A cross smiley37 Sau đó, ''but Camber’s also places strong emphasis on the educational experience for its visitors''

=> Tuy nhiên, điểm khác biệt là Camber đặt nặng hơn vào sự giáo dục (but chỉ ý đối lập, ý nói sự khác biệt) => Đáp án là C check smiley33 Cuối cùng, ''Although it’s mainly an outdoor experience, we do have some indoor activities if the weather gets too dreadful.''

=> Camber cũng có các hoạt động trong nhà khi trời mưa, tuy nhiên người nói không bảo đây là điểm khác biệt mà chỉ giới thiệu thôi => Loại đáp án B cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford