IELTS Listening Practice Test
1In Shona’s opinion why do fewer people use buses in Barford these days?
A
the buses are old and uncomfortable
B
fares have gone up too much
C
there are not so many bus routes

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Câu này là về sự thay đổi về số người dùng xe bus

=> Mình biết đáp án sẽ tới khi Shona đề cập về bus, ''Fifty years ago, buses linked virtually every part of the town and the neighbouring towns and villages''

check Sau đó, Shona nói về thực trạng là có ít người dùng hơn, ''Most people used them frequently, but not now'' và đưa ra lý do là ''because the bus companies concentrate on just the routes that attract most passengers''

=> bởi vì các công ty xe bus chỉ tập trung vào tuyến đường mà có nhiều người đi nhất

=> Dẫn đến việc ''parts of the town are no longer served by buses'' (một phần thị trấn không còn xe bus nữa)

=> Số lượng tuyến xe bus đã giảm, từ đó số người đi xe giảm

=> Đáp án là C smiley18

cross Với đáp án A, Shona đã nói là ''Even replacing old uncomfortable buses with smart new ones has had little impact on passenger numbers''

=> Xe cũ đã được thay mới rồi, và ngay cả vậy thì số người đi xe cũng không đổi

=> Loại A

cross Cuối cùng, với đáp án B, ''It's sometimes said that bus fares are too high''

=> Nhưng Shona đã đưa thêm thông tin là ''but in relation to average incomes, fares are not much higher than they were 50 years ago'' (tức là giá vé có tăng nhưng chậm hơn tốc độ tăng lương trung bình)

=> Loại đáp án B

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford