IELTS Listening Practice Test
Drag in result image1C2A3I4F5G6E
1Cland use2air quality3traffic flow4parking facilities5number of pedestrians6means of transport

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley40 Đối tượng là survey (Did a survey of .... in city centre to compare with old maps"

=> Đáp án sẽ có sau '' ... at how it has been developed by doing a survey.''

smiley4 Sau đó, '' We did that by walking round and dividing the area into different categories such as residential, commercIal and Industrial so we could record land use.''

=> Cách khảo sát là họ chia vùng thành các nhóm khác nhau, bao gồm residential (khu dân cư), commercial (khu thương mại) và industrial (khu công nghiệp), để record mục đích sử dụng đất (land use) => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford