IELTS Listening Practice Test
1The professor says that super highways
A
lead to better lifestyles.
B
are a feature of wealthy cities.
C
result in more city suburbs.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley34 Mình cần nghe xem professor nói gì về super highway

=> Đáp án sẽ tới sau "Well, I know you're all very familiar with the super highway here in Melbourne"

smiley24 Đầu tiên, vị giáo sư nói "But do super highways automatically lead to super wealth" - "I think not"

=> Giáo sư đã không nghĩ rằng "super highways" sẽ dẫn tới "super wealth" => Loại đáp án B cross

smiley18 Sau đó, ông nói rằng "by continuing to encourage this dependence on the motor car, we simply create more congestion and more urban sprawl."

=> Các tuyến cao tốc gây ra kẹt xe những thành phố đông dân => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford