IELTS Listening Practice Test
City Transport Lost Property Enquiry
Example
Main item lost: suitcase
Description of main item: black with thin
1
White

stripes
Other items:
 • a set of

  2
  Office
   keys

 • Some documents

 • A

  3
  Camera
   in a box

 • A blue

  4
  Umbrella
  

Journey details

Date and time: 2.00-2.30pm on

5
13th May/13 May/thirteen May/May 13/May 13th/May thirteen


Basic route: caller travelled from the
6
Airport

to Highbury.
Mode of travel: caller thinks she left the suitcase in a
7
Taxi


Personal details
Name: Lisa
8
Docherty


Address: 15A
9
River

Rd, Highbury
Phone number
10
07979605437ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đáp án mình cần là mẫu mã của suitcase (black with thin .... stripes)

=> Mình sẽ biết đáp án sắp tới khi nghe "Right, so, let's start with a description of the suitcase"

smiley19 Staff hỏi về màu sắc "How about the colour?" Người phụ nữ trả lời "Yes - it's black but not exactly plain black - it has some narrow stripes down it, sort of grey. Actually - no, they 're white now I think about it"

=> Suitcase màu đen nhưng có sọc, lúc đầu người phụ nữ nhớ nhầm là sọc màu xám, nhưng chính xác hơn là màu trắng. => Đáp án là white check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford