IELTS Listening Practice Test
List FOUR reasons given for people needing blood transfusions.

1
accidents/burns


2
heart surgery/organ transplants


3
patients with leukaemia/cancer


4
premature babiesĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Cần tìm lí do mà mọi người cần truyền máu

=> Đáp án sẽ có sau ''The need for blood is great''

smiley48 Rồi liệt kê, đầu tiên là "Blood tranfusions are often needed for victims of accidents and burns,"

=> Nạn nhân của tai nạn và bị bỏng cần truyền máu => Đáp án: accidents/burns check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford