IELTS Listening Practice Test

1

The host families will
A
earn a big money.
B
receive no pay.
C
receive stable pay.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley30 Sau khi nghe "Homestays are ideal for both traveller và homeowner" (=host families)

=> Đáp án chuẩn bị vào

smiley18 Speaker nói tiếp "... while providing travellers with often discounted accommodation costs, and host families with a steady income from the comfort of their own homes."

=> Cùng cấp travellers giá nhà ở rẻ còn host families được steady income (steady income=stable pay) => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford