IELTS Listening Practice Test
Subject
Textbook Used
Criticism of this book
Social HistoryIt is


Cultural StudiesIt

Government in Action
It isĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần điền là tên riêng của sách

smiley25 Nghe tới tên môn học "Social History"

=> Biết đáp án sắp tới

smiley5 Nghe thấy "the textbook is more interesting. 'Welfare State'"

=> Đáp án: Welfare State check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford