IELTS Listening Practice Test
Cycling holiday in Austria
Example
Most suitable holiday lasts 10 days.
Holiday begins on

1

17th April /17 April /April 17/17th April


No more than

2

16/sixteen

people in cycling group.
Each day, group cycles

3

45 km/ forty-five km / kilometres / kilometers

on average.
Some of the hotels have a

4

swimming pool / pool

.
Holiday costs £

5

1,013

per person without flights.
All food included except

6

Snacks

.
Essential  to bring a

7

helmet/cycle helmet

.
Discount possible on equipment at www.

8

Ballantyne

.com
Possible that the

9

Route

may change.
Guided tour of a

10

Theatre l theater

is arranged.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần biết ngày bắt đầu của kì nghỉ (Holiday begins on ... )

=> Đáp án sẽ có sau ''What are the dates?'' (hỏi về ngày tháng) smiley5 Mình nghe được là ''It starts on the 17th of April and it finishes on the 27th.''

=> Nó bắt đầu vào 17 tháng Tưkết thúc vào ngày 27.

smiley4 Sau đó cô ấy có nhắc tới một ngày nữa, ''I can't leave work before the 10th of April.''

=> Cô ấy phải làm tới 10 tháng Tư => Loại 10th of April cross => Đáp án là 17 April check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford