IELTS Listening Practice Test

1

The story illustrates that dogs are
loyal

animals.

2

The people of the town built a
statue

of a dog.

1

The story illustrates that dogs are
loyal

animals.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18Mình cần nghe xem theo câu truyện thì chó là động vật như thế nào (The story illustrates that dogs are ... animals)

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Well yes, dogs with jobs is the subject of today's programme"

smiley5 Nghe thấy "here's a little story which illustrates just how loyal they are "

=> Câu chuyện cho thấy sự trung thành của loại chó => Đáp án là loyal check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford