IELTS Listening Practice Test

1

What has Irene recently done?
A
She has almost finished planning the experiment
B
She is not applying herself enough to her work
C
She spends plenty of time in the lab

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem gần đây Irene đã làm gì

smiley16 Irene nói "During the last two weeks, I've been thinking of and planning the test and eventually did it yesterday."

=> Đã hoàn thành việc nghĩ và lên kế hoạch cho bài test rồi => Loại đáp án A cross smiley15 Và Bill trả lời " your hard work really left me with a deep impression."

=> Irene làm việc rất chăm chỉ => Loại đáp án B cross smiley5 Tiếp theo nghe Irene nói " Whenever there is a little free time for me at the weekend, I'd like to spend it in the laboratory on my experiment, which almost feels like a second home to me. "

=> Mỗi khi có thời gian rảnh Irene sẽ đến lab => Đáp án: C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford