IELTS Listening Practice Test
1According to the speaker, why is it a good time for D-l-Y painting?
A
There are better products available now.
B
Materials cost less than they used to.
C
People have more free time than before.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần biết tại sao giờ là thời điểm tốt cho DIY painting

=> Đáp án sẽ có sau ''There’s never been a better time for people who like to do their own interior house painting.'' (Không có thời điểm nào tốt hơn để ...) smiley35 Đầu tiên, ''Although people still lead very busy lives''

=> Cuộc sống của mọi người vẫn bận rộn, tức là họ không có nhiều thời gian rảnh hơn => Loại đáp án C cross smiley31 Sau đó, ''thanks to the availability of various new DIY materials, you can now decorate your home in a more efficient and a more environmentally-friendly way.''

=> Nhờ có nhiều vật liệu DIY mới, chúng ta có thể trang trí nhà một cách hiệu quả thân thiện với môi trường hơn, hay nói ngắn gọn là chúng ta có sản phẩm DIY tốt hơn => Đáp án là A check

smiley14Câu ở trên nói về material nhưng không nói về giá của chúng thay đổi ra sao => Loại đáp án B cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford