IELTS Listening Practice Test
Event Details
Example
Type of event: Dragon Boat Race
Race details
Day & date:

1

Sun 2nd July/Sunday 2nd July


Place: Brighton

2

MARINA


Registration time:

3

9.30/9.30 am


Sponsorship
 • aim to raise over

  4

  1000/1,000/a thousand/one thousand pound
   pounds (£) as a team and get a free t-shirt

 • free Prize Draw for trip to

  5

  Hong Kong/HongKong
  

Team details
 • must have crew of 20 and elect a

  6

  captain/team captain
  

 • under 18s need to have

  7

  parent permission/parents' permission
   to enter

 • need to hire

  8

  life jackets
  

 • advised to bring extra

  9

  clothes/clothing/set of clothes
  

 • must choose a

  10

  name
   for the team

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần điền bao gồm cả thứ ngày tháng. (Day & date: ... )

smiley23 Người đàn ông nói rằng ông ta không biết ngày nào cuộc đua diễn ra "I don’t even know when it’s being held"

smiley36 Và người phụ nữ trả lời rằng nó diễn ra vào "2nd July".

smiley43 Sau đó người phụ nữ mới xác nhận rằng đó là ngày chủ nhật "No it's a Sunday"

=> Đáp án: Sun(day) 2nd July check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford