IELTS Listening Practice Test
Public grand opening date:Number of viewers:Off-peak day price:
- £10 for adults - £ 13

for children
Best day to visit:New car category:Entertainment included:
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần điền là ngày khai trương smiley36 Trong bài có câu "Mark your calendars - the pre-opening event kicks off on the 18th".

=> Nhưng đây là ngày diễn ra pre-opening event thôi => Loại 18th March cross

smiley2 Sau đó người diễn giả nói “and the exhibition officially opens to the public on Saturday, March 19th

=> officially opens to the public = public grand opening => Đáp án: March 19th check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford