IELTS Listening Practice Test
Easy Life Cleaning Services

Basic cleaning package offered

 • Cleaning all surfaces

 • Cleaning the

  1

  floor/floors
   throughout the apartment

 • Cleaning shower, sinks, toilet etc.Additional services agreed

 • Every week

- Cleaning the

2

fridge


- Ironing clothes -

3

shirts
 only

 • Every month

- Cleaning all the

4

windows
 from the inside

- Washing down the

5

balcony
Other possibilities

 • They can organise a plumber or an

  6

  electrician
   if necessary

 • A special cleaning service is available for customers who are allergic to

  7

  dust
  Information on the cleaners

 • Before being hired, all cleaners have a background check carried out by the

  8

  police
  .

 • References are required.

 • All cleaners are given

  9

  training
   for two weeks.

 • Customers send a

  10

  review
   after each visit.

 • Usually, each customer has one regular cleaner.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Question: Cleaning the_____ throughout the apartment

=> Dựa vào câu hỏi, ta biết đáp án là một danh từ, cái gì đó trong cả căn hộ sẽ được dọn dẹp

=> Khi nghe thấy câu hỏi 'Do you have a basic cleaning package?' và 'a thorough clean of all surfaces = cleaning all surfaces', ta biết đáp án sắp tới

smiley34 Sau đó ta nghe thấy '..., but the floor would need cleaning' + '... - we'd do that in every room', 'that' ở đây chính là 'floor cleaning'

=> A need + V-ing: A cần được làm gì đó

=> Sàn nhà cần được lau chùi

=> Answer: floor/ floors check

smiley43 N need + V-ing là một cấu trúc bị động mang nghĩa N cần được làm gì đó, bạn nào chưa biết cấu trúc này thì ghi chú lại nhé, hiểu sai cấu trúc này sẽ dẫn đến việc các bạn bị hiểu sai thông tin và dẫn đến chọn đáp án sai đấy

cross Ở đây các bạn thấy người ta đã paraphrase lại rồi nên nếu bạn nào có thói quen nghe keywords => ngồi đợi từ 'clean the floor' thì sẽ bị miss đáp án đó => phải nghe - hiểu nha check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford