IELTS Listening Practice Test
Employment Agency: Possible Jobs
First Job
Administrative assistant in a company that produces 
1
furniture

(North London)
Responsibilities
 • data entry

 • go to 

  2
  meetings
   and take notes

 • general admin

 • management of 

  3
  diary
  

Requirements
 • good computer skills including spreadsheets

 • good interpersonal skills

 • attention to 

  4
  detail/details
  

Experience
 • need a minimum of 

  5
  1 year/one year
   of experience of teleconferencing

Second Job
Warehouse assistant in South London
Responsibilities
 • stock management

 • managing 

  6
  deliveries
  

Requirements
 • ability to work with numbers

 • good computer skills

 • very organised and

  7
  tidy
  

 • good communication skills

 • used to working in a 

  8
  team
  

 • able to cope with items that are 

  9
  heavy
  

Need experience of
 • driving in London

 • warehouse work

 • 

  10
  customer
   service

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là noun chỉ cái mà công ty ở North London sản xuất

smiley5 Khi bạn nghe "The first one is in a company based in North London. They’re looking for an administrative assistant."

>> Cái đầu tiên là ở một công ty có trụ sở tại Bắc London. Họ đang tìm kiếm một trợ lý hành chính.

>> Biết đáp án chuẩn bị vào.

checkSau đó nghe "OK. What sort of company is it? They’re called Home Solutions and they design and make furniture."

>> Công ty thiết kế và sản xuất đồ nội thất.

>> Từ cần điền là "furniture" smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford