IELTS Listening Practice Test
Fiddy Working Heritage Farm
Advice about visiting the farm
Visitors should
 • Take care not to harm any

  1

  animal/animals
  

 • Not touch any

  2

  tool/tools
  

 • Wear

  3

  shoes
  

 • Not bring

  4

  dog/dogs
   into the farm, with certain exceptions

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Phần đầu là về những lời khuyên về việc du khách nên làm khi tới trang trại

=> Người nói nhắc là "I must give you some advice and safety tips …" là bạn biết đáp án sắp tới

smiley5 Ngoài ra, khi nhìn vào đề bài, bạn có thể biết đáp án là một danh từ (không làm hại cái gì)

check Ở câu này, người nói nhấn mạnh luôn là "do not frighten or injure the animals" (harm = injure) =

> Đáp án là animals. smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford